Όραμα οι Καινοτομες Λυσεις μεσω της Τεχνολογιας

Όραμα οι Καινοτόμες Λύσεις μέσω της Τεχνολογίας

Το όραμα μας είναι να γίνουμε ο μεγαλύτερος προμηθευτής επαγγελματικών μηχανήματων για την επεξεργασία τροφίμων στα Βαλκάνια προσφέροντας άριστες υπηρεσίες και αξιόπιστες λύσεις ενισχύοντας την αποδοτικότητα των πελατών μας.

 

Αποστολή:

Η αποστολη μας είναι:

* να στηρίξουμε και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

* να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες για να καλύψουμε τις ανάγκες του συγχρόνου καταναλωτή.

* να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Χαλκιδικής.

* να προσφέρουμε αξιόπιστα, ποιοτικά άριστα και ασφαλή προϊόντα.

Οι αξίες μας είναι:

* Ο σεβασμός μας στον πελάτη μας.

* Η αναγνώριση και η εκτίμηση στην ανθρώπινη δουλειά και προσπάθεια, καθώς και στην συμβολή των συνεργατών μας στα επιτεύγματα μας.

* Ο σεβασμός στο περιβάλλον και στην πράσινη ανάπτυξη μέσα απο καινοτόμες λύσεις.

* Η φιλοδοξία και το πάθος μας να προσφέρουμε πάντα το καλύτερο.

* Να κερδίζουμε πάντα με ακεραιότητα.

* Να ηγούμαστε με αισιοδοξία και καινοτομίες.

* Να προσφέρουμε λύσεις με θετικά και αποδοτικά αποτελέσματα.